Plastová okna
Plastové dveře
Parapety
Žaluzie
Sítě proti hmyzu
Kontakt
 
Montáže a stavební práce
Fotogalerie výměny oken
Realizace

Revoluční řešení instalace zateplení

Ukázka profesionální montáže oken
 

Montáže a stavební práce

Největší objem naší činnosti zahrnují práce na panelových domech, ale pracujeme zároveň i na méně objemových pracích, jako jsou jednotlivé byty a rodinné domy. Tyto práce provádějí zkušení a odborně proškolení pracovníci, kteří vlastní potřebné certifikáty, které je opravňují tuto činnost provádět.

Objem služeb:

1. Zaměření stavebních otvorů, zpracování zaměřovacího protokolu, včetně odborné konzultace s investorem.

2. Zpracování rozpočtu individuálně i dle projektové dokumentace.

3. Zpracování harmonogramu prací.

4. Zpracování firemního plánu bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi - zák. 309/2006Sb.

5. Samostatné vedení práce: demontáže, montáže oken a dveří, zednické práce (zapravení venkovních a vnitřních okenních špalet), vyzdívky
z vnitřní strany a vyzdívky z venkovní strany za pomocí závěsných lávek, nebo lešení. Likvidace odpadu.

6. Předání hotového díla s podpisy nájemníků, stavebního dozoru
a investora.

Těsnicí a izolační systém ILLBRUCK I3 a SOUDAL.

Systém řeší utěsnění připojovací spáry mezi zdivem a okenním rámem, zajistí odolnost proti zatékání, nasátí vodních par a snížení akustického tlaku ve spáře. Zabraňuje tvorbě plísní, snižuje náklady na vytápění, prodlužuje životnost výplně, jako celku.

   

 

  ASANA stav s.r.o. © 2009